Hướng Dẫn Tạo Link Động Ở Trang Chủ Chuyên Nghiệp Trên Blogspot

Cập nhật: 02 thg 1, 2019

Mở Đầu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm tạo link động hiển thị ở trang chủ như Blog của mình, mình khuyên chỉ nên áp dụng ở trang chủ , nếu áp dụng với các trang bài viết, trang tĩnh có thể sẽ gặp lỗi 404 NOT FOUND. Code này do mình Leech từ site index của ROX3T5 ( Thanh Chí Lâm ).

Hướng Dẫn

Bạn thêm đoạn Javascript này trước thẻ đóng </body> hoặc thẻ đóng </head> :
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script>        var counter = 0;
        var interval_set = 0;
        var anbus = ["1945VN-Team"]
        function changeTitle()
        {
           var d = new Date();
           var ts = d.getDate()+"/"+(d.getMonth()+1)+"/"+d.getFullYear()+"_"+d.getHours()+":"+d.getMinutes()+":"+d.getSeconds();
           var msg = "" + anbus[counter%anbus.length] + "/@/" + ts;
           history.pushState("","","/")
           history.pushState("","",msg)
           counter++;
           if(interval_set == 0)
           {
            interval_set = 1
            setInterval(function () {changeTitle()}, 1000);
           }
         
        }
                changeTitle();
    </script>
</b:if>
Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc thêm các nội dung mà mình đã tô đậm sẵn , chúc các bạn thành công ! Có leech đi đâu ghi nguồn ROX3T5 - HN241201. Cảm ơn bạn !

  • Chia sẻ lên FB
  • Chia sẻ qua Twitter
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn